ЯOЖOR Group

You are not connected. Please login or register

รายละเอียดกลุ่ม

ЯOЖOR
หัวหน้าหน่วยระดับสูงของกองทัพดาวเคโรน
เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมหรือจัดการสมาชิกกลุ่ม 

ЯOЖOR

ข้อความส่วนตัวUsernameตอบที่อยู่ EmailWebsiteเลือก
Group Moderator
ส่งข้อความส่วนตัวSupernova (KM)1137เป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจมพิเศษสังกัดการรุกรานจักรวาลระดับสิบโท มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 หรือ ดาวเคโรน ชมเว็บส่วนตัว 
สมาชิกกลุ่ม
ส่งข้อความส่วนตัว*'Naris306ดาวเคโรน 
ส่งข้อความส่วนตัวAlisa& Keroro1230เคโรโระเป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจมพิเศษสังกัดการรุกรานจักรวาลระดับสิบโท มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนมาโลกนี้เพื่อยึดครอง ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวangol beer299ชาวแองโกล ฉายา \ราชาแห่งความหายนะ/ ที่ถูกส่งให้มาทำลายโลกเมื่อปี1999 
ส่งข้อความส่วนตัวbaguvix11447212บ้านฮินาตะ (ปัจจุบัน) 
ส่งข้อความส่วนตัวDorere 152491สังกัตอยู่กองร้อย โดเรเระ  
ส่งข้อความส่วนตัวDororo1344มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลหน่วยลอบสังหารพิเศษสิบจัตวาโดโรโระ เป็น แอสแซสซิน = Assassins ส่วนในเพโคปอง บ้านไม้ธรรมดา อยู่กับท่านโคยูกิ 
ส่งข้อความส่วนตัวfafakung00362 
ส่งข้อความส่วนตัวGaruru223หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลทหารเอกจู่โจมพิเศษ ร้อยโทการุรุ 
ส่งข้อความส่วนตัวGiroro509มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลทหารเอกจู่โจมพิเศษ สิบตรีกิโรโระ หน่วยปฏิบัติการ 
ส่งข้อความส่วนตัวGiroro กิโรโระ X849หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรน ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวIlovekeroro320 
ส่งข้อความส่วนตัวjibikeroro271ฐานทัพใต้บ้านฮินาตะ 
ส่งข้อความส่วนตัวJoriri1285ดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ในหมู่ดาวแกรมม่า +ดาวเคโรน+ ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวKeron Soldier540หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรน ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวkeroro m247ЯOЖOR(ดาวเคโรน) 
ส่งข้อความส่วนตัวKururu Sergeant1573บ้าน 
ส่งข้อความส่วนตัวmangol206ดาวลันสตาร์ 
ส่งข้อความส่วนตัวmutsumi saburo447บ้านมุทสึมิ เมืองโอคุโตเกียว จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย ดาวเคราะห์ที่3 ในระบบสุริยะจักรวาล 
ส่งข้อความส่วนตัวnapassakorn.keroro357ดาวเคโรน 
ส่งข้อความส่วนตัวNatsumi491บ้านฮินาตะ  
ส่งข้อความส่วนตัวpeaches646หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลทหารเอกหน่วยจู่โจมพิเศษ สิบเอกคุรุรุ (ปัจจุบัน อยู่ที่ เพโคปอง kururu labo) 
ส่งข้อความส่วนตัวPitchayapong205บนดาวโลก 
ส่งข้อความส่วนตัวPururuja297หมู่ดาวเคราะ แกรมม่าที่58(ดาวเคโร) ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวRoughroro763หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดกองร้อยราฟโรโระหัวหน้าหน่วยพันจัตวาราฟโรโระ ชมเว็บส่วนตัว
ส่งข้อความส่วนตัวseokhee214ดาวเคโรน :3 
ส่งข้อความส่วนตัวsuknakron411ดาวเคราะห์ ลำดับที่ 58 <<ดาวเคโรน>> ปัจุบันอยู่ โอคุโตเกียว เขตใน <<เพโคปอน>> 
ส่งข้อความส่วนตัวwicherapong230อาศัยอยู่ที่บ้านไม้ที่ทำด้วยไม้ไผ่กับท่านโคยูกิในป่าลึก !! 
ส่งข้อความส่วนตัวลูลูช วี บริทาเนีย52919/3 xxx xxx 
ส่งข้อความส่วนตัวสิบเอก คุรุรุ328หมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลทหารเอกหน่วยจู่โจมพิเศษ และ บ้านฮินาตะ หรือ ฐานทัพลับใต้ดิน 
ส่งข้อความส่วนตัวสิบเอกคุรุรุ223มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 ดาวเคโรนสังกัดการรุกรานจักรวาลหน่วยจู่โจมพิเศษยศสิบเอก ปัจจุบันอยู่ฐานทัพลับใต้ดินของหน่วยรบเคโรโระ(คุรุรุแล็ป) 
ส่งข้อความส่วนตัวอาสึมายะ โคยูกิ239อยู่กับ โดโรโระ 
ส่งข้อความส่วนตัวケロロ軍曹364เป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจมพิเศษสังกัดการรุกรานจักรวาลระดับสิบโท มาจากหมู่ดาวแกรมม่าดาวเคราะห์ลำดับที่ 58 หรือ ดาวเคโรน