[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน]


You are not connected. Please login or register

ไปที่หน้า : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Next

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 23]

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroro-coming-to-town

ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ "ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน" ขอรับกระผม ในสถานที่นี่จะอยู่ในส่วนหนึ่งของ
เมืองชาวต่างดาว(ไซต์ 1) และจะมีไอเทมต่างๆมาขายมากมาย แน่นอนว่าของทั้งหมดในนี้ จะต้องแลกเปลี่ยนด้วย
เงินอวกาศ ชื่อเสียงอวกาศ และ ค่าประสบการณ์ ต่างๆที่สมาชิกมีอยู่ เอาหละ มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง


ไอเทม (Items)
เป็นไอเทมที่จะแสดงในข้อมูลของสมาชิก

ตุ๊กตาเหล่ากองร้อยเคโรโระ (Keroro Platoon Doll)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroro
ตุ๊กตาเคโรโระ (Keroro Doll)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Giroro
ตุ๊กตากิโรโระ (Giroro Doll)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamama
ตุ๊กตาทามามะ (Tamama Doll)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kururu
ตุ๊กตาคุรุรุ (Kururu Doll)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dororo
ตุ๊กตาโดโรโระ (Dororo Doll)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points


นินจาเหล่ากองร้อยเคโรโระ (Ninja Keroro Platoon)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroro_in_naruto_
นินจาเคโรโระ (Ninja Keroro)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Giroro_in_naruto_
นินจากิโรโระ (Ninja Giroro)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamama_in_naruto_
นินจาทามามะ (Ninja Tamama)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kururu_in_naruto_
นินจาคุรุรุ (Ninja Kururu)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dororo_in_naruto_
นินจาโดโรโระ (Ninja Dororo)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points


หุ่นยนต์เหล่ากองร้อยเคโรโระ (Keroro Platoon Robo)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerororobo2
หุ่นยนต์เคโรโระรุ่น 1 (Keroro Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerororobo
หุ่นยนต์เคโรโระรุ่น 2 (Keroro Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerororobo4
หุ่นยนต์เคโรโระรุ่น 3 (Keroro Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerororobo5
หุ่นยนต์เคโรโระรุ่น 4 (Keroro Robo Type 4)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girororobo
หุ่นยนต์กิโรโระรุ่น 1 (Giroro Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girororobo2
หุ่นยนต์กิโรโระรุ่น 2 (Giroro Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girororobo3
หุ่นยนต์กิโรโระรุ่น 3 (Giroro Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girororobo5
หุ่นยนต์กิโรโระรุ่น 4 (Giroro Robo Type 4)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girororobo7
หุ่นยนต์กิโรโระรุ่น 5 (Giroro Robo Type 5)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamarobomk-ii
หุ่นยนต์ทามามะรุ่น 1 (Tamama Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamarobo2
หุ่นยนต์ทามามะรุ่น 2 (Tamama Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamarobo
หุ่นยนต์ทามามะรุ่น 3 (Tamama Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamarobo3
หุ่นยนต์ทามามะรุ่น 4 (Tamama Robo Type 4)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamarobo4s
หุ่นยนต์ทามามะรุ่น 5 (Tamama Robo Type 5)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kurururobo
หุ่นยนต์คุรุรุรุ่น 1 (Kururu Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kurururobo3
หุ่นยนต์คุรุรุรุ่น 2 (Kururu Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kurururobo2
หุ่นยนต์คุรุรุรุ่น 3 (Kururu Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kurururobotype4
หุ่นยนต์คุรุรุรุ่น 4 (Kururu Robo Type 4)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dorororobo
หุ่นยนต์โดโรโระรุ่น 1 (Dororo Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dorororobo2
หุ่นยนต์โดโรโระรุ่น 2 (Dororo Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dorororobo3
หุ่นยนต์โดโรโระรุ่น 3 (Dororo Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dorororobo2
หุ่นยนต์โดโรโระรุ่น 4 (Dororo Robo Type 4)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dorororobo
หุ่นยนต์โดโรโระรุ่น 5 (Dororo Robo Type 5)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points


ฟลายอิ่งบอร์ด (Flying Boards)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerorofryingboard
เคโรโระฟลายอิ่งบอร์ด (Keroro Flying Board)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Girorofryingboard
กิโรโรฟลายอิ่งบอร์ด (Giroro Flying Board)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Tamamafryingboard
ทามามะฟลายอิ่งบอร์ด (Tamama Flying Board)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kururufryingboard
คุรุรุฟลายอิ่งบอร์ด (Kururu Flying Board)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dororoflyingboard
โดโรโระฟลายอิ่งบอร์ด (Dororo Flying Board)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Pointsซามูไรเคโระ (Samurai Kero)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Samuraikeroro
ซามูไรเคโรโระ (Samurai Keroro)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dgg66
กิโรโระพเนจร (Nomad Giroro)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dftmm
พลทหารทามามะ (Private Tamama)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Nx966
หมอตี๋คุรูรุ (Tee Kururu)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] T4d66
หัวหน้าโดโรโระเงาเข้ม(Dororo Boss Hard Shadow)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Pointsไอเทมอื่นๆ (Other Items)

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Viperrobo2-2
หุ่นยนต์ไวเปอร์รุ่น 1 (Viper Robo Type 1)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Viperrobo2
หุ่นยนต์ไวเปอร์รุ่น 2 (Viper Robo Type 2)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Viperrobo
หุ่นยนต์ไวเปอร์รุ่น 3 (Viper Robo Type 3)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Lmois
แองโกลโมอา (Angol Mois)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keronboat
เรือเคโรน (Keron Ship)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Nekocats
Neko
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Natsumipowersuit
พาวเวอร์นัทสึมิ(Power Natsumi)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Koyuki
อสึมายะ โคยูกิ(Azumaya Koyuki)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Momoka
นิชิซาว่า โมโมกะ(Nishizawa Momoka)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Santamama
อากิซานตี้(Santy Aki)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Shiong
ชิอง(Shiong)
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 03untitled-4
ซูโมโมะ
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 06untitled-3
ราบี้
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 08untitled-3
ร้อยโทการูรุ
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 15untitled-2
หัวหน้าพยาบาลพุรุรุ
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 133untitled-1
ข้าวกล่องโจริริ
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerorocarts
Keroro Cart
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kururucarts
Kururu Cart
มูลค่า : เงินอวกาศ 350 Points


ไอเทมหายาก (Rare Items)
เป็นไอเทมหายากที่ยังไม่มีไว้ขายในขณะนี้
(อาจขายหรือมอบให้ในโอกาศต่างๆ เช่น กิจกรรม โปรโมชั่น ฯลฯ)


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Greatkeron
หุ่นยนต์ก็อตเคโรน (God Keron)
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Godkerons
หุ่นยนต์ก็อตเคโรน จีเอกซ์ (God Keron GX)
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Muchakerons
หุ่นยนต์มูชะเคโรน (Mucha Keron)
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Points

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Greatkerons
หุ่นยนต์เกรทเคโรน (Great Keron)
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Pointsไอเทมพิเศษ (Special Items)
เป็นไอเทมพิเศษที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card.svg
การ์ดน้ำเงินเคโรโระ (Keroro Blue Card)
คุณสมบัติ : เปลี่ยนชื่อหรือ Username ตามที่ต้องการ
มูลค่า : เงินอวกาศ 500 Points
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุชื่อที่เปลี่ยนมาด้วย
(ชื่อที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องมีจำนวนตัวอักษรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 25 ตัวอักษร และไม่ซ้ำกับสมาชิกคนอื่นด้วย)


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-green.svg
การ์ดเขียวเคโรโระ (Keroro Green Card)
คุณสมบัติ : ปลดแบนให้เพื่อนสมาชิก ได้ 1 คน
มูลค่า : เงินอวกาศ 1500 Points และต้องมีชื่อเสียงอวกาศมากกว่า 20 ขึ้นไป
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุชื่อที่ต้องการปลดแบนมาด้วย

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-pink.svg
การ์ดชมพูเคโรโระ (Keroro Pink Card)
คุณสมบัติ : ปักหมุดกระทู้ที่ต้องการได้ 1 กระทู้ ระยะเวลา 7 วัน
มูลค่า : เงินอวกาศ 500 Points และต้องมีชื่อเสียงอวกาศมากกว่า 10 ขึ้นไป
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุชื่อกระทู้ที่ต้องการปักหมุดมาด้วย

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-red.svg
การ์ดแดงเคโรโระ (Keroro Red Card)
คุณสมบัติ : เปลี่ยนตราและชื่อยศตามที่ต้องการ (ต้องมีจำนวนโพสมากกว่า 200 ขึ้นไป)
มูลค่า : เงินอวกาศ 500 Points
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุชื่อยศและตราที่ต้องการมาด้วย
(ชื่อยศและตรา จะต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่น เว้นแต่เจ้าของยศคนนั้นจะอนุญาติ และตราจะต้องมีขนาดไม่เกิน 50x50 px)
เมื่อต้องการเปลี่ยนครั้งที่ 2 คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1000 Points (รวมเป็น 1500 Points)
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อยศหรือสัญลักษณ์เพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนในครั้งก่อนหน้า
จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแค่ 300 Points (รวมเป็น 800 Points)


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-orange.svg
การ์ดส้มเคโรโระ (Keroro Orange Card)
คุณสมบัติ : เพิ่มที่เก็บไอเทมจำนวน 5 ช่อง
มูลค่า : เงินอวกาศ 950 Points และต้องมีชื่อเสียงอวกาศมากกว่า 5 ขึ้นไป
หมายเหตุ : -

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-yellow.svg
การ์ดเหลืองเคโรโระ (Keroro Yellow Card)
คุณสมบัติ : โอนเงินที่ตนเองมีอยู่และไอเทมในตลาดนัดให้สมาชิกได้ 1 ครั้ง และ 1 คน
มูลค่า : เงินอวกาศ 10 Points
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุจำนวนเงินหรือชื่อไอเทมและชื่อของสมาชิกที่จะโอนให้มาด้วย

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-black.svg
การ์ดดำเคโรโระ (Keroro Black Card)
คุณสมบัติ : ???
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Points
หมายเหตุ : ???

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-white.svg
การ์ดขาวเคโรโระ (Keroro White Card)
คุณสมบัติ : สามารถขายไอเทมของตัวเองที่เคยซื้อมาจากตลาดนัดได้ 1 ชิ้น
ด้วยราคาเงินอวกาศ 150 Points

มูลค่า : เงินอวกาศ 50 Points
หมายเหตุ : หากซื้อไอเทมนี้ ต้องระบุไอเทมของตัวเองในปัจจุบันที่ต้องการขายมาด้วย

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 200px-blue_card-black_svg
การ์ดรุ่งเคโรโระ (Keroro Rainbow Card)
คุณสมบัติ : เมื่อซื้อจะทำการสุ่มรางวัลเงินอวกาศต่างๆตามที่กำหนด
มูลค่า : เงินอวกาศ 500 Points
หมายเหตุ : คลิกด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Spoiler:
การ์ดรุ่งเคโรโระจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนเป็นเงินอวกาศตามจำนวนที่ผู้ซื้อจะสามารถสุ่มได้ (คล้ายๆกับล๊อตเตอรี่)
หากซื้อไอเทมนี้ ระบบจะทำการสุ่มรางวัลที่ 1 ถึง 5 หากได้รับรางวัลใดผู้ซื้อก็จะได้เงินอวกาศตามจำนวนนั้น
รางวัลที่ 1 เมื่อสุ่มได้ได้รับเงินรางวัล 100,000 เงินอวกาศ
รางวัลที่ 2 เมื่อสุ่มได้ได้รับเงินรางวัล 10,000 เงินอวกาศ
รางวัลที่ 3 เมื่อสุ่มได้ได้รับเงินรางวัล 1,000 เงินอวกาศ
รางวัลที่ 4 เมื่อสุ่มได้ได้รับเงินรางวัล 100 เงินอวกาศ
รางวัลที่ 5 เมื่อสุ่มได้ได้รับเงินรางวัล 10 เงินอวกาศ

โอกาศในการสุ่มจะเรียงตามมูลค่าของรางวัล (ยิ่งมูลค่ามากก็จะยิ่งได้ยาก)
[สำหรับการ์ดรุ้งในขณะนี้ยังไม่พร้อมจำหน่ายนะขอรับ ยังไงก็ขอให้อดใจรอไว้ก่อน ^^]

[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Starfruit_1s
สตาร์ฟลุต (Star Fruit)
คุณสมบัติ : ???
มูลค่า : เงินอวกาศ ??? Points
หมายเหตุ : ???


โปรโมชั่น
ติดตามโปรโมชั่นได้ที่ http://board.keroroth.com/t921-topic


วิธีการซื้อไอเทม

 1. ตรวจสอบว่าตนเองมีเงินพอที่จะซื้อหรือไม่
 2. เข้าไปที่ http://board.keroroth.com/privmsg?mode=post&u=1
 3. ใส่ชื่อเรื่องและข้อมูลไอเทมที่ต้องการซื้อ หากเป็นข้อมูลที่มีการระบุ โปรดบอกมาด้วย และกดส่ง
 4. รอการอนุมัติ แลกเปลี่ยน และรับไอเทมตามที่ได้ส่งมา
หมายเหตุ :

 • ข้อมูลต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 • ในอนาคต อาจมีการเพิ่มไอเทมต่างๆขึ้นมาอีก หากเป็นไปได้
 • ไอเทมธรรมดา จะไม่สามารถซื้อซ้ำชิ้นกันได้
 • สมาชิก 1 คนสามารถมีไอเทมที่ได้จากตลาดนัดในคอบครองมากสุด 10 ชิ้นหากต้องการเพิ่มที่เก็บไอเทม
  จำเป็นต้องซื้อการ์ดส้มเคโรโระก่อน

 • ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ??? แสดงว่ายังไม่มีจำหน่ายในขณะนี้
 • เงินอวกาศ กับ ชื่อเสียงอวกาศ คืออะไร ? คลิกที่นี่
 • ดูข้อมูลของตัวเองได้ที่นี่ คลิก


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1แก้ไขล่าสุดโดย Supernova (KM) เมื่อ 7/8/2012, 14:01, ทั้งหมด 51 ครั้ง

http://board.keroroth.com

Dororo

Dororo
สิบจัตวา โดโรโระ
สิบจัตวา โดโรโระ

สุดยอด อยากได้โดโรโระ จัง ><


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Wsw5dba6 [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] KbCaP [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Q7PY <<< เกียวไมเนี้ย
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dororo1

Giroro

Giroro
สิบตรี กีโรโระ
สิบตรี กีโรโระ

ว๊ากกก จาเอา ๆ ๆ ๆ


หยุดปั๊มกันได้แล้วเจ้างั่งหัดพิมอะไรที่มันดีๆหน่อย

sbankman555


Keron Army Class 2
Keron Army Class 2

อย่ากได้อะครับ

polkpolk4884

polkpolk4884
New Soldier
New Soldier

น่าคนดีนิ เกโรเกโรเกโรเกโร๊ะ [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Kerorobody

Alisa& Keroro

Alisa& Keroro
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
เก็บคะแนนเลยโลด>_<


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroro%2525201[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Down,449x336

https://www.facebook.com/

Dororo

Dororo
สิบจัตวา โดโรโระ
สิบจัตวา โดโรโระ
่่Keroro Gunso พิมพ์ว่า:เก็บคะแนนเลยโลด>_<

แต่อย่าปั้มหรือตั้งกระทู้อะไรที่ไม่มีสาระแล้วกันแหละครับ ^^ [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Blueshadowbody


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Wsw5dba6 [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] KbCaP [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Q7PY <<< เกียวไมเนี้ย
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Dororo1

suknakron

suknakron
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
อืมชื้ออะไรดี

fuse000

fuse000
สิบจัตวา โดโรโระ
สิบจัตวา โดโรโระ

อยากได้ แต่แพงจัง น่าจะมีลดแลกแจกแถมด้วยนะ


Joriri

Joriri
คนพเนจร โจริริ
คนพเนจร โจริริ

เอ่อ.....ผมคิดว่านะ ด้วยความเป็น "ตลาดนัด" จึงน่าจะให้สมาชิกนำของมาวางขายได้โดยซื้อการ์ดสำหรับขายของในตลาดอะ แบบประมาณว่าคนที่มากดซื้อ เงินที่จ่ายไปส่วนหน่งคิดเป็นค่าธรรมเนียมในการนำมาวางขาย แล้วที่เหลือก็เอาให้คนที่นำสินค้ามาขาย... เอ่อ...แบบว่า อ่านเองยังงงเองเลยอะ เอาเถอะ ก็มันเป้นการพูดของโจริรินี่เนอะ 555 เอ่อ

อย่างเช่นว่า

Joriri ซื้อการ์ดขายของในตลาดนัด แล้วนำสินค้ามาวางขายชื่อ Joriri Doll ราคา 500 เงินอวกาศ
ถ้ามีคนมากดซื้อ จะหักค่าธรรมเนียมเข้าระบบไป 20%(20% ของ 500 = 100) Joriri ก็จะได้เงินไปแค่ 400....แบบเนี้ยเออ ใช่ๆ อยู่บ้านผมมี Giroro Doll ของจริงด้วยล่ะJoriri Status
(ลายเซ็นใหญ่ไป Spoiler ได้เลยนะครับ)
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Joriri_fan_stamp_by_latios-d45wq9n
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 10280[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 18495[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 19846[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroroabsolutefanuserba[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] War3orc2
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 40592
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Joriri1

https://www.youtube.com/user/TheCyBoRgKuRoChAn

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
Joriri พิมพ์ว่า:เอ่อ.....ผมคิดว่านะ ด้วยความเป็น "ตลาดนัด" จึงน่าจะให้สมาชิกนำของมาวางขายได้โดยซื้อการ์ดสำหรับขายของในตลาดอะ แบบประมาณว่าคนที่มากดซื้อ เงินที่จ่ายไปส่วนหน่งคิดเป็นค่าธรรมเนียมในการนำมาวางขาย แล้วที่เหลือก็เอาให้คนที่นำสินค้ามาขาย... เอ่อ...แบบว่า อ่านเองยังงงเองเลยอะ เอาเถอะ ก็มันเป้นการพูดของโจริรินี่เนอะ 555 เอ่อ
อย่างเช่นว่า
Joriri ซื้อการ์ดขายของในตลาดนัด แล้วนำสินค้ามาวางขายชื่อ Joriri Doll ราคา 500 เงินอวกาศ
ถ้ามีคนมากดซื้อ จะหักค่าธรรมเนียมเข้าระบบไป 20%(20% ของ 500 = 100) Joriri ก็จะได้เงินไปแค่ 400....แบบเนี้ย
เออ ใช่ๆ อยู่บ้านผมมี Giroro Doll ของจริงด้วยล่ะ

ครับผม เป็นความที่น่าสนใจและดูน่าสนุกดีนะครับ แต่การจะทำแบบนี้ได้คงต้องลำบากผมมากเลยทีเดียว
เพราะว่าระบบนี้ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติครับ ที่พอเรากดซื้อมันก็จะหักค่าธรรมเนียมเองส่งของเองได้เลย
แต่ผมต้องทำด้วยตัวเองกับมือทั้งหมด โดยที่พอมีสมาชิกสั่งซื้อของมา ผมก็จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลของสมาชิกคนนั้น
ด้วยการลบเงินอวกาศปัจจุบันออกด้วยราคาของต่างๆ แล้วก็เข้าไปเพิ่มไอเทมในอีกหน้านึงให้อีกที
ซึ่งก็ไม่เท่าไหร่ หากเปรียบกับในกรณีที่คุณโจริริว่า เอาเป็นว่าผมจะเก็บความคิดนี้ไว้พิจารณาอีกที
แต่ในส่วนนี้ ลองทดสอบเล่นๆไปก่อนนะครับ ^^

ปล. ว่าแต่ตุ๊กตาหาซื้อที่ไหนหรอครับ ผมอยากได้มั่งจังเลย (ของจริงอะนะ ^^)


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

Joriri

Joriri
คนพเนจร โจริริ
คนพเนจร โจริริ
Supernova (KM) พิมพ์ว่า:
ปล. ว่าแต่ตุ๊กตาหาซื้อที่ไหนหรอครับ ผมอยากได้มั่งจังเลย (ของจริงอะนะ ^^)

เอ่อ พอดีตอนงานเลี้ยงจับฉลากได้มาอะครับ แต่คิดว่าในห้าง (The Mall, etc.) คงมีJoriri Status
(ลายเซ็นใหญ่ไป Spoiler ได้เลยนะครับ)
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Joriri_fan_stamp_by_latios-d45wq9n
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 10280[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 18495[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 19846[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroroabsolutefanuserba[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] War3orc2
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 40592
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Joriri1

https://www.youtube.com/user/TheCyBoRgKuRoChAn

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
Joriri พิมพ์ว่า:
เอ่อ พอดีตอนงานเลี้ยงจับฉลากได้มาอะครับ แต่คิดว่าในห้าง (The Mall, etc.) คงมี

อ่าครับ เดี๋ยวต้องไปซื้อมากอดให้ครบเซ็ต 5 ตัวเลย อิอิ ^^


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

Giroro กิโรโระ X

Giroro กิโรโระ X
สิบตรี กีโรโระ
สิบตรี กีโรโระ
ชื่อเรื่องให้ใส่เป็นอะไรคับ


อยากโหลดการ์ตูนพากย์ไทยคลิกที่นี้

Update! รับหาการ์ตูนให้ฟรีไม่คิดกะตัง

http://nonokoei.thai-forum.net/

Alisa& Keroro

Alisa& Keroro
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
เก็บเงิน โท่ว


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Keroro%2525201[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Down,449x336

https://www.facebook.com/

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)

Giroro กิโรโระ X พิมพ์ว่า:ชื่อเรื่องให้ใส่เป็นอะไรคับ

ใส่เป็น ซื้อไอเทม ก็ได้ครับ ^^


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

Giroro กิโรโระ X

Giroro กิโรโระ X
สิบตรี กีโรโระ
สิบตรี กีโรโระ
ซื่อตุ๊กตาทุกตัวเลยได้ป่าวครับ^^


อยากโหลดการ์ตูนพากย์ไทยคลิกที่นี้

Update! รับหาการ์ตูนให้ฟรีไม่คิดกะตัง

http://nonokoei.thai-forum.net/

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
Giroro กิโรโระ X พิมพ์ว่า:ซื่อตุ๊กตาทุกตัวเลยได้ป่าวครับ^^

ได้ครับ แต่ไอเทมจะนำมาลงเรื่อยๆ ถ้าซื้อไปหมดเงินก็จะไม่มีพอซื้อของใหม่ๆนะครับ ^^


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

suknakron

suknakron
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
Supernova (KM) พิมพ์ว่า:

ได้ครับ แต่ไอเทมจะนำมาลงเรื่อยๆ ถ้าซื้อไปหมดเงินก็จะไม่มีพอซื้อของใหม่ๆนะครับ ^^
แล้วถ้ามีของใหม่จะมาเมื่อไรครับ

Giroro กิโรโระ X

Giroro กิโรโระ X
สิบตรี กีโรโระ
สิบตรี กีโรโระ
Supernova (KM) พิมพ์ว่า:

ได้ครับ แต่ไอเทมจะนำมาลงเรื่อยๆ ถ้าซื้อไปหมดเงินก็จะไม่มีพอซื้อของใหม่ๆนะครับ ^^
ไม่ซื่อหมดตอนนี้หรอกครับ


อยากโหลดการ์ตูนพากย์ไทยคลิกที่นี้

Update! รับหาการ์ตูนให้ฟรีไม่คิดกะตัง

http://nonokoei.thai-forum.net/

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
suknakron พิมพ์ว่า:
แล้วถ้ามีของใหม่จะมาเมื่อไรครับ

ยังกำหนดไม่ได้ครับ ถ้าหากมาแล้ว ผมก็จะมาอัพเดตกระทู้ให้ได้รู้กันครับ ^^


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

mutsumi saburo

mutsumi saburo
จิตรกรสูงสุด
จิตรกรสูงสุด

น่าจะมี โปรโมชั่นนะครับ เช่น ซื้อ 3 แถม 1 ซื้อ 2 ชิ้นลด 30% แบบนี้ครับ ถ้าแบบนั้นผู้คนจะมาเยอะนะครับ (แนะนำด้วยความหวังดีูู^^)//ไปซื้อของ


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] End10
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_1aคลิ๊กเลยครับ http://rebornkung.forumth.com คลิ๊กเลยครับ[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_1a
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_0aสมัครเยอะๆนะครับ[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_0a

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
mutsumi saburo พิมพ์ว่า:น่าจะมี โปรโมชั่นนะครับ เช่น ซื้อ 3 แถม 1 ซื้อ 2 ชิ้นลด 30% แบบนี้ครับ ถ้าแบบนั้นผู้คนจะมาเยอะนะครับ (แนะนำด้วยความหวังดีูู^^)//ไปซื้อของ

ขอบคุณครับที่แนะนำ ผมจะเก็บไว้พิจารณานะครับ ^^


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Mysign-1

http://board.keroroth.com

mutsumi saburo

mutsumi saburo
จิตรกรสูงสุด
จิตรกรสูงสุด
Thank you very much


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] End10
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_1aคลิ๊กเลยครับ http://rebornkung.forumth.com คลิ๊กเลยครับ[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_1a
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_0aสมัครเยอะๆนะครับ[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 13039_0a

Keron Soldier

Keron Soldier
เจ้าหน้าที่กองทัพเคโรน
เจ้าหน้าที่กองทัพเคโรน
โอ้ ยอดเยื่ยมครับ


[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 00u31 รงณรงค์ใช้ปุ่ม Like ที่ด้านข้างโพส แทนการโพสขอบคุณ [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 00u31 เข้าร่วม: กองบัญชาการภูมิภาค กองทัพเคโรน! [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 00u31 โหวต: แนวปฏิบัติการใช้หุ่นเชิด [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 00u31 พบเห็นโพสที่ผิดกฏ อย่าตอบโต้! คลิก"แจ้ง"เพื่อให้ผู้ดูแลทราบ [ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] 00u31
[ตลาดนัด อาณาจักรเคโรน] Untitled%2520%25284%2529

http://sites.google.com/site/keronmain/

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 23]

ไปที่หน้า : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ