ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด


You are not connected. Please login or register

ไปที่หน้า : 1, 2, 3, 4  Next


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l1011%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 11% [ 95 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l105%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 5% [ 43 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l109%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 9% [ 76 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l1013%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 13% [ 109 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l106%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 6% [ 54 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l105%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 5% [ 47 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l105%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 5% [ 40 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l104%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 4% [ 37 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l104%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 4% [ 31 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l105%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 5% [ 47 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l104%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 4% [ 38 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 5 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 8 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l102%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 2% [ 14 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 8 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 12 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 5 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 10 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 6 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 5 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 7 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 7 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 6 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 6 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 8 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 6 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 7 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 7 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 7 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 10 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 5 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 5 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 6 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 10 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 9 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 3 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l102%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 2% [ 21 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l100%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 0% [ 4 ]
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_l101%ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vote_r10 1% [ 10 ]
ผลโหวตทั้งหมด : 872

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 4]

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)

ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ เลยอยากทราบว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ ชื่นชอบตัวละครใดกันบ้าง
โดยให้เพื่อนๆเลือกจากตัวเลือกด้านบน ถ้าชอบมากกว่า 1 ก็เลือกหลายข้อได้
ถ้ามีเหตุผลที่ชอบก็โพสบอกด้วยยิ่งดีครับ ถ้าชอบตัวละครที่ไม่มีอยู่ในตัวเลือก
ก็เลือกเป็นไม่มี แล้วมาโพสแทนก็ได้ครับ เพราะมันใส่ได้มากสุด 50 ตัวเลือก ^^

ส่วนตัวผมเองชอบ ทามามะ ครับเพราะว่า เป็นตัวละครที่น่ารักดี มีหลายอารมณ์
ทั้งน่ารัก โกรธ อิจฉา โมโห และชอบตรงที่มีห่างด้วย ^^


แล้วเพื่อนๆหล่ะครับ ชอบตัวละครไหนกันบ้าง ?

Update : เพิ่มรายชื่อตัวละคร ครับ ^^
สำหรับสมาชิกคนไหนที่เลือกไปแล้ว ต้องการเลือกใหม่ ให้กดยกเลือกโหวต ที่ด้านล่างสุดของแบบสำรวจ นะครับ ^^
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Mysign-1แก้ไขล่าสุดโดย Supernova (KM) เมื่อ 26/11/2011, 13:58, ทั้งหมด 8 ครั้ง

http://board.keroroth.com

baguvix11447

baguvix11447
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
ผม เคโรโระ


หน้อย เจ้ากบบ็องส์ ก่อเรื่องไรไว้อีกละ - -* ข้าน้อย ไม่ยอมมมม ข้าน้อยไม่ได้ก่อเรื่องไรนะขอรับ เฮ้ออ อ๊ากกกกกก นัสสึมิมมมมม เอ๊ะ ๆ ๆ เอ่อคือว่าาาา... คุคุ มีนๆ อะคุคุคุคุ ทามะๆ มึนๆ นัจจี้ มาได้จังไงคราบ ลืมข้าน้อยอีกแล้ว ทุกคนจัยร้ายที่สุดเลย ลืมข้าน้อยได้ยังไง

baguvix11447

baguvix11447
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
คุณ KM ชอบทามามะหรอครับ


หน้อย เจ้ากบบ็องส์ ก่อเรื่องไรไว้อีกละ - -* ข้าน้อย ไม่ยอมมมม ข้าน้อยไม่ได้ก่อเรื่องไรนะขอรับ เฮ้ออ อ๊ากกกกกก นัสสึมิมมมมม เอ๊ะ ๆ ๆ เอ่อคือว่าาาา... คุคุ มีนๆ อะคุคุคุคุ ทามะๆ มึนๆ นัจจี้ มาได้จังไงคราบ ลืมข้าน้อยอีกแล้ว ทุกคนจัยร้ายที่สุดเลย ลืมข้าน้อยได้ยังไง

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
ครับผม เคโรโระ ก็ชอบด้วยนะครับ แต่ที่ชอบทามามะมากกว่าก็เพราะเป็นตัวละครที่มีลักษณะแปลกว่าเพื่อน
คือมีแถบสีขาวขึ้นมาที่ตา และก็มีห่าง ดูแล้วก็น่ารักไปอีกแบบครับผม
^^


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Mysign-1

http://board.keroroth.com

Joriri

Joriri
คนพเนจร โจริริ
คนพเนจร โจริริ
ชอบ "จอมมหาบ้า โคโกโร่" โท่~~ 555Joriri Status
(ลายเซ็นใหญ่ไป Spoiler ได้เลยนะครับ)
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Joriri_fan_stamp_by_latios-d45wq9n
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 10280ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 18495ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 19846ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroroabsolutefanuserbaตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด War3orc2
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 40592
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Joriri1

https://www.youtube.com/user/TheCyBoRgKuRoChAn

baguvix11447

baguvix11447
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
ทามามาเด็กมั้ง


หน้อย เจ้ากบบ็องส์ ก่อเรื่องไรไว้อีกละ - -* ข้าน้อย ไม่ยอมมมม ข้าน้อยไม่ได้ก่อเรื่องไรนะขอรับ เฮ้ออ อ๊ากกกกกก นัสสึมิมมมมม เอ๊ะ ๆ ๆ เอ่อคือว่าาาา... คุคุ มีนๆ อะคุคุคุคุ ทามะๆ มึนๆ นัจจี้ มาได้จังไงคราบ ลืมข้าน้อยอีกแล้ว ทุกคนจัยร้ายที่สุดเลย ลืมข้าน้อยได้ยังไง

Garuru

Garuru
ร้อยโท การูรุ
ร้อยโท การูรุ
ไม่มีใครเลีอกชาวเพโคปองเลย


การุการุการุการุการุ~~~

Joriri

Joriri
คนพเนจร โจริริ
คนพเนจร โจริริ
G66 ก็ไม่มีใครเลือก 555Joriri Status
(ลายเซ็นใหญ่ไป Spoiler ได้เลยนะครับ)
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Joriri_fan_stamp_by_latios-d45wq9n
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 10280ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 18495ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 19846ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroroabsolutefanuserbaตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด War3orc2
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 40592
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Joriri1

https://www.youtube.com/user/TheCyBoRgKuRoChAn

โคยูกิ <Koyuki>

โคยูกิ <Koyuki>
Keron Army Class 4
Keron Army Class 4
ชอบโคยูกิขอรับ ไม่มีให้เลือกเยย


Loveๆคุณนัทสึมิ ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 1608028015 ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQirWkn7JSu0I312169hT_9Zi71UgIuxPfWUMBkJjYEKH6x8iE1Uwม้าย!!จิงงนัทสึมิ ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 613710765 ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcRWQy7MHT_WWRgUUQFhsZpmk_MAIi9iLHd_m6ANHBiSaIACZVPa ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 1512376080 ? ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 3181193751ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroro20

Dororo

Dororo
สิบจัตวา โดโรโระ
สิบจัตวา โดโรโระ
ขอผมสิบจัตวาโดโรโระ กับ ตัวละครอื่นๆที่ไม่มีอยู่ในนี้


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Wsw5dba6 ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด KbCaP ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Q7PY <<< เกียวไมเนี้ย
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Dororo1

Doruru

Doruru
Keron Army Class 4
Keron Army Class 4
ผมชอบ ดาร์ค เคโรโระ น่าจะมีให้โวด


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQdbhFE-tnA4ekCU2ZUuS6QOwd9ED-yGay7P67YSVIgoqpIJ_EuTQตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQ5OvNq_-OE0p7n0RUicUGRoJHLBhK-Tew2pjkkgx8tZXAtHkgMตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcRgLDtSOuoy_9mLdAB2cvfLn6m2OS5nspvXqxRcsO_XJjKBTXLhjwตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQCQG4IPpojaWPAqm-6CjXHef4bUwBjoEZp_BAa2-G9EEG8vIvC

Giroro

Giroro
สิบตรี กีโรโระ
สิบตรี กีโรโระ
ผมชอบ ไวเปอร์ครับ เพราะ ญาติมันเยอะดี 555+ นับเองยังงงเอง


หยุดปั๊มกันได้แล้วเจ้างั่งหัดพิมอะไรที่มันดีๆหน่อย

ANGOL_MOIS

ANGOL_MOIS
Keron Army Class 4
Keron Army Class 4
ไม่มีมัวหรอเนี่ย T T


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Vi-hbq1vf

Garuru

Garuru
ร้อยโท การูรุ
ร้อยโท การูรุ

ทำไมเลือกตัวเองกันหมดเลย


การุการุการุการุการุ~~~

Keron Soldier

Keron Soldier
เจ้าหน้าที่กองทัพเคโรน
เจ้าหน้าที่กองทัพเคโรน
โหวตให้หลายตัวเลยครับ แต่ชอบ พุรุรุ น่ารักดีครับ


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 00u31 รงณรงค์ใช้ปุ่ม Like ที่ด้านข้างโพส แทนการโพสขอบคุณ ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 00u31 เข้าร่วม: กองบัญชาการภูมิภาค กองทัพเคโรน! ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 00u31 โหวต: แนวปฏิบัติการใช้หุ่นเชิด ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 00u31 พบเห็นโพสที่ผิดกฏ อย่าตอบโต้! คลิก"แจ้ง"เพื่อให้ผู้ดูแลทราบ ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 00u31
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Untitled%2520%25284%2529

http://sites.google.com/site/keronmain/

Hinata Natsumi

Hinata Natsumi
New Soldier
New Soldier
ฉันโหวดตัวละครที่ไม่มีอยู่ในนี้น่ะ คือ เป็นความลับ


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Show

putata

putata
New Soldier
New Soldier
ไม่มีฉันอยู่เหรอ??


</A></A>
</A> ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด E055db935d7bdb484117238a2760a7a4พุตะๆ

Doruru

Doruru
Keron Army Class 4
Keron Army Class 4
รู้แล้ว นัตสึมิ โวต์ให้ โคโกโร่ แน่เลย


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQdbhFE-tnA4ekCU2ZUuS6QOwd9ED-yGay7P67YSVIgoqpIJ_EuTQตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQ5OvNq_-OE0p7n0RUicUGRoJHLBhK-Tew2pjkkgx8tZXAtHkgMตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcRgLDtSOuoy_9mLdAB2cvfLn6m2OS5nspvXqxRcsO_XJjKBTXLhjwตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQCQG4IPpojaWPAqm-6CjXHef4bUwBjoEZp_BAa2-G9EEG8vIvC

Doruru

Doruru
Keron Army Class 4
Keron Army Class 4
ไม่มีใครเอา คุณแม่อากิ เลยอะ


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQdbhFE-tnA4ekCU2ZUuS6QOwd9ED-yGay7P67YSVIgoqpIJ_EuTQตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQ5OvNq_-OE0p7n0RUicUGRoJHLBhK-Tew2pjkkgx8tZXAtHkgMตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcRgLDtSOuoy_9mLdAB2cvfLn6m2OS5nspvXqxRcsO_XJjKBTXLhjwตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Images?q=tbn:ANd9GcQCQG4IPpojaWPAqm-6CjXHef4bUwBjoEZp_BAa2-G9EEG8vIvC

baguvix11447

baguvix11447
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
ชอบแม่ พ่อ เคโรโระ อะครับ ชอบดี


หน้อย เจ้ากบบ็องส์ ก่อเรื่องไรไว้อีกละ - -* ข้าน้อย ไม่ยอมมมม ข้าน้อยไม่ได้ก่อเรื่องไรนะขอรับ เฮ้ออ อ๊ากกกกกก นัสสึมิมมมมม เอ๊ะ ๆ ๆ เอ่อคือว่าาาา... คุคุ มีนๆ อะคุคุคุคุ ทามะๆ มึนๆ นัจจี้ มาได้จังไงคราบ ลืมข้าน้อยอีกแล้ว ทุกคนจัยร้ายที่สุดเลย ลืมข้าน้อยได้ยังไง

Garuru

Garuru
ร้อยโท การูรุ
ร้อยโท การูรุ
... ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 3181193751 ใจร้ายไม่มีใครโหวตให้จิงด้วย


การุการุการุการุการุ~~~

Garuru

Garuru
ร้อยโท การูรุ
ร้อยโท การูรุ
เเนะไม่มีใครตอบอีก


การุการุการุการุการุ~~~

Supernova (KM)

Supernova (KM)
Keroro Master (KM)
Keroro Master (KM)
Garuru พิมพ์ว่า:เเนะไม่มีใครตอบอีก

จะให้ตอบอะไรแหละครับผม เพราะใส่ชื่อในตัวเลือกมันได้มากสุดแค่ 10 หนะครับ
ถ้าไม่มีก็ติ๊กไม่มีก็ได้ แล้วก็มาโพสบอกเอาว่าเป็นตัวละครอะไรก็ได้ครับผม ^^


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Mysign-1

http://board.keroroth.com

Fuuyuki

Fuuyuki
Keron Army Class 1
Keron Army Class 1

ชอบกิโรโระ เพราะโดนแกล้งแล้วฮาดี 555

ชอบคุรุรุ เพราะชอบแกล้งคนอื่น

ชอบมัว เพราะน่ารัก


เกลียดโคโกโร่ เพราะมันกวนบาทามาตั้งนานแล้ว!

http://www.google.co.th

Natsumi

Natsumi
ЯOЖOR Rank
ЯOЖOR Rank
ว่ะฮ่าๆๆ ชอบนัตสึมิอยู่แล้ว
บ้าพลัง ต่อสู้เก่ง ชอบๆๆๆ >.<

แต่พี่หยกที่ชอบทามะมะคงไม่ได้เหมือนนิสัยจริงหรอกนะ
ล้อเล่นนะเจ้าค่ะ _ _;; [หาเรื่องถูกแบนจริงแก - -**]


ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 43509

เรื่องที่สิบโทเล่ามาเศร้ามากครับ.... .............ใช่ไหมละ T^T............ ฉันว่าสนุกดีออก คุคุ
ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroro33ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroro44ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroro23ตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด Keroro17
....................................... นี้พวกแก!ทำบ้าอะไรอยู่ห๊าาาา................................
ไม่สนใจข้าน้อยกันเลยนะขอรับใจร้ายที่สุดทุกคนเลยใจร้ายจริงๆตัวละครใด ในการ์ตูนเคโรโระ ที่เพื่อนๆชอบกันมากที่สุด 3181193751

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 4]

ไปที่หน้า : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ